Една година Технократи или какво научихме заедно?

Казват, че хубавите неща ставали бавно, а ние, залисани в работа и забавления,…